Πιστοποιητικά

Η MILONAS HEALTH A.E. είναι μέλος της TUV AUSTRIA HELLAS, του διαπιστευμένου και Κοινοποιημένου Οργανισμού Πιστοποίησης Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας για ιατροτεχνολογικά προϊόντα.

CERTIFICATION EN ISO 14001_2015

DOWNLOAD FILE

CERTIFICATION EN ISO 9001_2015

DOWNLOAD FILE

CERTIFICATION EN ISO 13485_2016

DOWNLOAD FILE

MILONAS HEALTH_YA 1348_30551181_GR

DOWNLOAD FILE

CERTIFICATION EN ISO 14001_2015

DOWNLOAD FILE


CERTIFICATION EN ISO 9001_2015

DOWNLOAD FILE


CERTIFICATION EN ISO 13485_2016

DOWNLOAD FILE

MILONAS HEALTH_YA 1348_30551181_GR

DOWNLOAD FILE