ΑΡΧΙΚΗ

[bt_section layout=”wide” top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”not-spaced” skin=”inherit” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” opacity=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_slider height=”medium” auto_play=”2500″ hide_arrows=”” hide_paging=”” arrows_position=”” show_dots=”bottom” slides_to_show=”” animation=”fade” simple_arrows=”yes” el_class=”” el_style=”” responsive=””][bt_slider_item image=”1847″ el_class=”” el_style=””][bt_row_inner][bt_column_inner width=”1/2″ align=”center” cell_padding=”default” vertical_align=”inherit” highlight=”no_highlight” background_color=”” opacity=”” el_class=”” el_style=””][bt_hr top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column_inner][bt_column_inner width=”1/2″][/bt_column_inner][/bt_row_inner][/bt_slider_item][bt_slider_item image=”1851″ el_class=”” el_style=””][bt_row_inner][bt_column_inner width=”1/2″][/bt_column_inner][bt_column_inner width=”1/2″ align=”center” cell_padding=”default” vertical_align=”inherit” highlight=”no_highlight” background_color=”” opacity=”” el_class=”” el_style=””][bt_hr top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column_inner][/bt_row_inner][/bt_slider_item][bt_slider_item image=”1849″ el_class=”” el_style=””][bt_row_inner][bt_column_inner width=”1/2″][/bt_column_inner][bt_column_inner width=”1/2″ align=”center” cell_padding=”default” vertical_align=”inherit” highlight=”no_highlight” background_color=”” opacity=”” el_class=”” el_style=””][bt_hr top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column_inner][/bt_row_inner][/bt_slider_item][bt_slider_item image=”1848″ el_class=”” el_style=””][bt_row_inner][bt_column_inner width=”1/2″][/bt_column_inner][bt_column_inner width=”1/2″ align=”center” cell_padding=”default” vertical_align=”inherit” highlight=”no_highlight” background_color=”” opacity=”” el_class=”” el_style=””][bt_hr top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column_inner][/bt_row_inner][/bt_slider_item][bt_slider_item image=”1850″ el_class=”” el_style=””][bt_row_inner][bt_column_inner width=”1/2″][/bt_column_inner][bt_column_inner width=”1/2″ align=”center” cell_padding=”default” vertical_align=”inherit” highlight=”no_highlight” background_color=”” opacity=”” el_class=”” el_style=””][bt_hr top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column_inner][/bt_row_inner][/bt_slider_item][/bt_slider][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”dark” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”background: linear-gradient(to right, rgba(130,190,66,1) 0%,rgba(48,178,210,1) 50%,rgba(28,76,147,1) 100%);” responsive=””][bt_row][bt_column width=”1/6″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][/bt_column][bt_column width=”4/6″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein animate-moveup” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”” headline=”Καλώς ήλθατε στηv Milonas Health A.E.” headline_size=”large” dash=”bottom” subheadline=”” el_class=”” el_style=”” dash_style=”btAlternateDash”][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomExtraSmallSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/6″][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”left” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” opacity=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_service icon=”fa_f0f9″ icon_type=”btIcoFilledType” icon_color=”btIcoAlterColor” icon_size=”btIcoLargeSize” url=”” headline=”” dash=”bottom” text=”IM6XIM61z4TOsc65z4HOtc6vzrEgTWlsb25hcyBIZWFsdGggzrHPg8+Hzr/Ou861zq/PhM6xzrkgzrzOtSDPhM63zr0gzrXOuc+DzrHOs8+JzrPOriDOus6xzrkgzrXOvM+Azr/Pgc6vzrEgzrnOsc+Ez4HOv8+EzrXPh869zr/Ou86/zrPOuc66z47OvSDPgM+Bzr/Pis+Mzr3PhM+Jzr0gzrzOuc6xz4Igz4fPgc6uz4POt8+CLiDOlM+BzrHPg8+EzrfPgc65zr/PgM6/zrnOtc6vz4TOsc65IM+Dz4TOvyDPh8+Oz4HOvyDPhM6/z4Ugz4fOtc65z4HOv8+Fz4HOs865zrrOv8+NIM65zrzOsc+EzrnPg868zr/PjSwgzrnOsc+Ez4HOuc66z47OvSDOs86xzr3PhM65z47OvSDOus6xzrkgzqzOu867z4nOvSDOsc69zrHOu8+Oz4POuc68z4nOvSDPhc67zrnOus+Ozr0gz4fOtc65z4HOv8+Fz4HOs861zq/Ov8+FLiDOkc66zr/Ou86/z4XOuM+Ozr3PhM6xz4Igz4TOtyDOss6xz4POuc66zq4gzrHPgc+Hzq4gz4TOt8+CIOKAnM6lz4DOtc+NzrjPhc69zrfPgiDOoM+Bzr/Pg8+EzrHPg86vzrHPguKAnSAoUmVzcG9uc2libGUgUHJvdGVjdGlvbiksIM+Dz4TOt869IE1pbG9uYXMgSGVhbHRoLCDPg8+Ezr/Ph861z43Ov8+FzrzOtSDOus6xzrjOt868zrXPgc65zr3OrCDPg8+EzrcgzrLOtc67z4TOr8+Jz4POtyDOus6xzrkgzrTOuc61z43Pgc+Fzr3Pg863IM+Ez4nOvSDPgM+Bzr/Pis+Mzr3PhM+Jzr0gzrzOsc+CLCDPjs+Dz4TOtSDOvc6xIM6xzr3PhM6xz4DOv866z4HOuc69z4zOvM6xz4PPhM61IM+Dz4TOuc+CIM6xzr3OrM6zzrrOtc+CIM+Ez4nOvSDOtc+AzrHOs86zzrXOu868zrHPhM65z47OvSDPhM6/z4UgzrnOsc+Ez4HOuc66zr/PjSDOus67zqzOtM6/z4UgzrzOtSDOsc+Dz4bOrM67zrXOuc6xLCDPgM6/zrnPjM+EzrfPhM6xIM66zrHOuSDPh86xzrzOt867z4wgzrrPjM+Dz4TOv8+CLg==” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_service][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_hr top_spaced=”topSmallSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topSpaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”” back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=””][bt_row][bt_column width=”1/6″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”no_animation” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][/bt_column][bt_column width=”4/6″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein animate-moveup” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_header superheadline=”Τι συμβαίνει ” headline=”Νέα γραμμή παραγωγής
από την Milonas Health” headline_size=”large” dash=”top” subheadline=”” el_class=”” el_style=”” dash_style=”btAlternateDash”][/bt_header][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][bt_column width=”1/6″][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” transparent=”” background_image=”” el_class=”” el_style=”” inner_background_color=”” opacity=””][bt_grid number=”3″ columns=”3″ category=”” category_filter=”no” grid_type=”tiled” grid_gap=”20″ format=”” tiles_title=”no” post_type=”portfolio” scroll_loading=”no” sticky_in_grid=”yes” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_grid][/bt_column][/bt_row][bt_row][bt_column width=”1/1″ align=”center” vertical_align=”inherit” border=”no_border” cell_padding=”default” animation=”animate animate-fadein” text_indent=”no_text_indent” highlight=”no_highlight” background_color=”” opacity=”” inner_background_color=”” background_image=”” el_class=”” el_style=””][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][bt_button text=”Δείτε τον Κατάλογο προϊόντων” icon=”” url=”https://milonashealth.gr/products/product-catalogue/” target=”no_target” style=”Filled” icon_position=”Right” color=”Accent” size=”Medium” width=”Normal” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_button][bt_hr top_spaced=”not-spaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][bt_row][/bt_row][/bt_section]