Ιστορικό

1994

Ίδρυση της Mediland Ε.Π.Ε.

1995

Η εταιρεία διαμορφώνει την εταιρική της ταυτότητα.

1996

Η εταιρεία αναπτύσσεται πολύ δυναμικά, καθώς οι πωλήσεις του αναλώσιμου ιατρικού εξοπλισμού και των ιατρικών γαντιών αυξάνονται με ταχύ ρυθμό.

1998

Δημιουργία υποκαταστήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη.

2000

Δημιουργία υποκαταστήματος στο Ηράκλειο Κρήτης.

2008

Διάσπαση της Mediland Ε.Π.Ε. και Ίδρυση της Milonas Health A.E.