Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη


Η πολυσύνθετη έννοια του όρου Εταιρική Kοινωνική Eυθύνη αναφέρεται στις ενέργειες των επιχειρήσεων απέναντι στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα.

Οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες, άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται. Η αλληλεπίδραση αυτή, δημιουργεί την αναγκαιότητα της ανάληψης ευθύνης από τις επιχειρήσεις, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Οφείλουν να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο – την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής).

Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης

eea  Με ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης, η εταιρεία Milonas Health, αναπτύσσει δραστηριότητες που βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος της χώρας μας.

Σημαντική δραστηριότητα μας, η συμμετοχή στη δράση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης & Ανακύκλωσης, όπου μεριμνά για την συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή και αποβλήτων μη επικίνδυνων συσκευασιών.Contact us


T. +30 210 9902061
F. +30 210 9902060


Grammou 21 – Koropi
GR 19400
Attica – Greece


info@milonashealth.grSocial networks


Find us on FacebookSubscribe


Sign up for newsletter to receive all the news from Milonas Health.
Privacy PolicyContact us


T. +30 210 9902061
F. +30 210 9902060


Grammou 21 – Koropi
GR 19400
Attica – Greece
info@milonashealth.grSocial networks


Find us on FacebookSubscribe


Sign up for newsletter to receive all the news from Milonas Health.
Privacy Policy