Ιστορικό Εταιρείας


1994 > Ίδρυση της Mediland Ε.Π.Ε.
1995 > Η εταιρεία διαμορφώνει την εταιρική της ταυτότητα
1996 > Η εταιρεία αναπτύσσεται πολύ δυναμικά, καθώς οι πωλήσεις του αναλώσιμου ιατρικού εξοπλισμού και των ιατρικών γαντιών αυξάνονται με ταχύ ρυθμό, συνάπτοντας συνεργασίες με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες
1998 > Δημιουργία υποκαταστήματος Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη
2000 > Δημιουργία υποκαταστήματος στο Ηράκλειο Κρήτης
2008 > Δημιουργία Ομίλου Mediland Ε.Π.Ε. και Ίδρυση της Milonas Health A.E.
2013 > Κυκλοφορία ολοκληρωμένης Ελληνικής σειράς χειρουργικών προϊόντων  Protex® by Milonas
2014 > Συμμετοχή της Milonas Health σε διεθνείς εκθέσεις ιατρικών προϊόντων στην Ρουμανία και την Βουλγαρία με σκοπό την προώθηση των προϊόντων Protex® by Milonas
2015 > Οι πρώτες εξαγωγές της Milonas Health στις χώρες της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας είναι γεγονός. Μέσω τοπικών αντιπροσώπων, κύριος σκοπός είναι η εξάπλωση σε όλες τις Βαλκανικές χώρες των προϊόντων Protex® by Milonas


Contact us


T. +30 210 9902061
F. +30 210 9902060


Grammou 21 – Koropi
GR 19400
Attica – Greece


info@milonashealth.grSocial networks


Find us on FacebookSubscribe


Sign up for newsletter to receive all the news from Milonas Health.
Privacy PolicyContact us


T. +30 210 9902061
F. +30 210 9902060


Grammou 21 – Koropi
GR 19400
Attica – Greece
info@milonashealth.grSocial networks


Find us on FacebookSubscribe


Sign up for newsletter to receive all the news from Milonas Health.
Privacy Policy